Bewonersvereniging Selwerd II

De bewonersvereniging is er, zoals de naam van de vereniging al doet vermoeden, voor de bewoners. Iedereen die in Selwerd II woont is automatisch lid van de bewonersvereniging. De vereniging behartigt de belangen van haar leden op woon- en leefgebied. Het orgaan dat de beslissingen maakt is de nestorenvergadering; elke afdeling (gang) mag een afgevaardige (gangnestor) sturen naar deze vergadering, die eens in de maand (meestal op de tweede maandag van de maand) bij elkaar komt.

Op deze pagina zijn de notulen van en de agenda voor de nestorenvergaderingen te bekijken. Let ook zo nu en dan op de mededelingen.

Ga naar de Selwerd II homepage


Laatst gewijzigd op door Wieke.